Search
Close this search box.

Nationaal Energietraineeship

Phone:

0650736350

Email:

jfroling@nationaalenergietraineeship.nl

De energietransitie is een complexe opgave. Het is een technisch, economisch, sociaal, juridisch, en ruimtelijk vraagstuk waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Het bereiken van de klimaatdoelen in 2050 vereist ingrijpende systeemveranderingen in de energiesector, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en de mobiliteit. Er is behoefte aan een integrale aanpak. Daarvoor moeten alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie inzicht en begrip in elkaars taal, businessmodellen, belangen en werkwijzen ontwikkelen. In samenwerking met deze partijen leidt het Nationaal Energietraineeship een netwerk van professionals op. Een hechte groep van talenten met inhoudelijke kennis en ontwikkelde vaardigheden die klaar zijn voor deze integrale aanpak.

Twee jaar lang werk je vier dagen per week bij een organisatie aan de energietransitie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Netbeheerders, Energieproducenten, Ontwikkelaars, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Adviesbureaus, Onderzoeksinstellingen, Aannemers, Industrie en Woningbouwcorporaties. De vijfde dag volg je het intensieve programma van het Nationaal Energietraineeship. Daarnaast werk je samen met andere trainees aan uitdagende projecten van onze opdrachtgevers. Je leert hierdoor over grenzen van organisaties heen te kijken.

Zodra je het tweejarige traject hebt doorlopen, ben je een zelfsturende professional. Je hebt kennis van het brede werkveld van de energietransitie en je kunt op basis van je persoonlijk leiderschap, plus de kennis en vaardigheden die je hebt verworven, een unieke positie vervullen in het werkveld. Je begrijpt dat de energietransitie een technisch, economisch, sociaal, juridisch en ruimtelijk vraagstuk is. Je hebt geleerd dat er samenwerking nodig is tussen de verschillende partijen. Je hebt inzicht in de taal, de belangen en werkwijzen van deze partijen. Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is voor deze integrale aanpak.

Facts:

Onze trainees maken beleid bij de verschillende overheden, verduurzamen de gebouwde omgeving, ontwikkelen de mobiliteit van de toekomst, dragen bij aan een duurzaam energiesysteem en decarboniseren en elektrificeren de industrie.

Contact Us